Majlis Peperiksaan Malaysia ingin memaklumkan keputusan MUET Sesi November 2017 pada 5 Januari 2018, mulai jam 10:00 pagi.

Taip MUET<jarak>RESULT<jarak> NO. KP & SMS ke 15888 atau layari portal Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) di www.mpm.edu.my