Keputusan penempatan murid ke Tingkatan Satu Sekolah Berasrama Penuh, KPM  Ambilan 2/2017 boleh disemak mulai 26 Januari 2017 di www.moe.gov.my