Kementerian Pendidikan telah membuka permohonan bagi program Ijazah Sarjana Muda Perguruan 2018 untuk calon-calon lepasan SPM.

Permohonan dibuka bermula pada 13 Mac - 28 Mac 2018.

Untuk maklumat lanjut, anda boleh melayari http://www.moe.gov.my