BERITA
  • Guru ini cipta ABM untuk subjek Matematik, bantu murid mudah faham dalam kelas

    Alat bantu mengajar (ABM) merupakan alat yang sangat berguna kepada guru semasa mengajar. Selain memudahkan pelajar memahami sesuatu mata pelajaran, ABM juga dapat membantu guru menyampaikan pengajarannya dengan mudah. Sementara alat yang digunakan untuk mengajar itu tidaklah terhad kepada buku teks atau papan tulis sahaja, sebaliknya ia merangkumi segala benda yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar.

Kojohanan
Kisah guru, pelajar atau ibubapa popular di sekolah, di kalangan masyarakat atau bidang tertentu
Skop Soalan
Kisah guru, pelajar atau ibubapa popular di sekolah, di kalangan masyarakat atau bidang tertentu
Direktori Sekolah
Kisah guru, pelajar atau ibubapa popular di sekolah, di kalangan masyarakat atau bidang tertentu
Alumni
Kisah guru, pelajar atau ibubapa popular di sekolah, di kalangan masyarakat atau bidang tertentu