Mulai tahun 2019, bentuk pentaksiran bagi murid Tahap Satu (Tahun Satu, Dua dan Tiga) di semua sekolah rendah akan bertumpu kepada perkembangan pelajaran murid atau berorientasikan pembelajaran dan bukan lagi berorientasikan peperiksaan.

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Datuk Dr Amin Senin mengumumkan peperiksaan bagi murid Tahap Satu akan dimansuhkan bermula tahun depan dan akan digantikan de­ngan sistem pentaksiran yang lebih objektif.

Berikut merupakan pelaksanaan pentaksiran bagi Tahap 1 bermula pada tahun 2019.

 

Sumber: Facebook Kementerian Pendidikan Malaysia