PUTRAJAYA - Antara inisiatif 100 hari pertama Kementerian Pendidikan ialah: