II.

 

ASPEK KESAN BAIK  (JAWAPAN  EKONOMI)

CONTOH SOALAN

1

Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain                                                                                         [6 markah]    (SPM 2013)                                                   

 

 

2

Apakah manfaat yang diperolehi sekiranya Malaysia menjadi sebuah kuasa maritim yang unggul?                                                                                           [6 markah]     (SPM 2013)                                                                                                                                                                                                 

3

Pada pendapat  anda mengapakah sektor perindustrian penting kepada negara

                                                                                                   [4 markah]      (SPM  U  2013)

 

BANK JAWAPAN KESAN BAIK   EKONOMI

F1

Memajukan  ekonomi negara

F2

Meluaskan eksport negara

F3

Meningkatkan pendapatan negara

F4

Meluaskan pasaran keluar negara

F5

Membuka peluang pekerjaan kepada rakyat

F6

Meningkatkan taraf hidup rakyat

F7

Meningkatkan pembangunan dalam negara

F8

Meningkatkan ketamadunan negara

F9

Meningkatkan kemajuan negara

F10

Memajukan sektor pembuatan negara

F11

Memajukan  sektor  perkilangan dalam negara

F12

Membekalkan bekalan makanan kepada negara

 

SOALAN PENGUKUHAN ASPEK KESAN BAIK (JAWAPAN EKONOMI)

 

1

Adakah kemajuan sektor perindustrian menjadi syarat untuk menjadi negara maju?

                                                                                                   [6 markah]      (SPM  U  2013)

     (Sekiranya pendirian “ya” jawapannya kesan baik aspek ekonomi)                                                                                                                                                        

 

 

2

Kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah untuk menangani cabaran globalisasi.

Sejauh manakah  langkah tersebut berkesan untuk memberi manfaat kepada kemajuan negara dalam era globalisasi                                                              [6 markah]   (SPM 2014)                                                                   

 

 

3

Adakah kemajuan sektor perindustrian menjadi syarat untuk menjadi negara maju?

                                                                                                            [6 markah]   (SPM 2014)

          

    (Sekiranya pendirian “ya” jawapannya kesan baik aspek ekonomi)                                                                    

 

 

4

Kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk memajukan ekonomi negara.

Sejauh manakah usaha tersebut berkesan untuk meningkatkan ketamadunan bangsa dan negara Malaysia?

 

Catatan: Calon boleh  mengemukaan usaha-saha yang telah dilakukan oleh  kerajaan

               dalam memajukan bidang ekonomi dan kesan baik daripada usaha tersebut

               ATAU  boleh juga hanya menyatakan kesan baik daripada aspek ekonomi.

 

5

Kegiatan ekonomi pertanian masih dianggap penting kepada pembangunan sesebuah negara.

Beri penjelasan anda terhadap pernyataan tersebut.

III.

ASPEK KESAN BAIK  (JAWAPAN  SPESIFIK)

     

 

-

Jawapan berbeza berdasarkan tugasan soalan.

 

 

-

Walau bagaimana pun bank jawapan kesan baik secara umum juga boleh dikemukakan sebagai jawapan tambahan. 

Contoh jawapan   -  Meningkatkan kemajuan negara

                                   -  Meningkatkan ketamadunan negara

                                   -  Menaikkan  imej negara

 

CONTOH  SOALAN

Selain daripada mencungkil bakat, apakah rasional SUKMA hanya melibatkan  atlet  remaja dalam semua acara yang dipertandingkan?                                         [3 markah]   [SPM 2014]                                                        

 

 

     CONTOH JAWAPAN   (Kesan baik SUKMA melibatkan etlit muda)

F1

Meningkatkan kecergasan fizikal

F2

Memupuk gaya hidup sihat

F3

Melahiran jaguh sukan bertaraf antarabangsa

F4

Meningkatkan mutu sukan negara

F5

Melahirkan atlet pelapis negara

 

 

F6

Mengeratkan perpaduan antara kaum

F7

Meningkatkan imej negara

F8

Meningkatkan ketamadunan negara

 CATATAN:  Boleh juga dikemukakan jawapan kesan baik secara umum  iaitu pada no. 5, 6

                      dan 7.

 

CONTOH SOALAN

Adakah pertambahan jumlah penduduk di Malaysia memberi kesan positif?                        Berikan alasan anda.            

(Sekiranya pendirian “ya” jawapannya kesan baik)

           (Kesan baik daripada  pertambahan penduduk)

F1

Membekalkan tenaga kerja

F2

Peningkatan produktiviti dalam negara

F3

Memperkukuhkan keselamatan negara

F4

Berlaku perkembangan bandar

F5

Memajukan sektor perumahan

F6

Memajukan   ekonomi negara

F7

Meningkatkan pendapatan negara

F8

Meluaskan pasaran  negara

F9

Meningkatkan kemajuan negara

 

CONTOH SOALAN

Adakah anda berminat dengan kegiatan  perdagangan?                                                          Berikan alasan anda

 

(Sekiranya pendirian “ya” jawapannya kesan baik)

 

            (Kesan baik menceburi bidang perdagangan)

 

F1

Memperolehi pendapatan yang tinggi

F2

Kerjaya yang menarik

F3

Menjadi usahawan berjaya

F4

Dapat memenuhi keperluan negara

F5

Meningkatkan ekonomi negara

F6

Menyumbang  pendapatan negara

F7

Meningkatkan eksport negara

F8

Membuka peluang pekerjaan

     

 

CONTOH SOALAN

Adakah kemajuan perbandaran di negara kita telah mendatangkan keburukan?

Berikan hujah anda.     

(Sekiranya pendirian “tidak” jawapannya kesan baik)

(Kesan baik perbandaran)

F1

Peningkatan aktiviti ekonomi

F2

Peluang pekerjaan bertambah

F3

Perkembangan bidang perniagaan

F4

Peningkatan kemudahan prasarana

F5

Meningkatkan taraf hidup rakyat

F6

Pemodenan sistem pengangkutan

F7

Menjadi pusat pentadbiran

F8

Pusat perkembangan ilmu pengetahuan

F9

Pusat perdagangan antarabangsa

F10

Kemudahan perkhidmatan yang lebih baik

 

CONTOH SOALAN

Pihak kerajaan telah mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menambah baik mutu perkhidmatan pengangkutan awam di Malaysia.

Mengapakah usaha-usaha  tersebut dilaksanakan?            

 

(Kesan baik kemajuan sistem pengangkutan awam)

F1

Mengurangkan kesesakan lalu lintas

F2

Menjimatkan masa

F3

Mengurangkan kos pengangkutan

F4

Mengurangkan pencemaran udara

F5

Meningkatkan pendapatan negara

F6

Membuka peluang pekerjaan

F7

Mengurangkan kadar kemalangan

F8

Menarik kedatangan pelancong asing

 

 

F9

Meningkatkan imej negara

F10

Meningkatkan kemajuan negara

F11

Meningkatkan ketamadunan negara

 

CONTOH SOALAN

Kemajuan sistem pengangkutan  nadi kemajuan negara.

Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.           

 

(Kesan baik sistem pengangkutan awam)

F1

Mempercepatkan perjalanan

F2

Melicinkan aliran trafik

F3

Menjana pembangunan ekonomi

F4

Memajukan sektor perlancongan

F5

Menjimatkan kos pengangkutan

F6

Meningkatkan produktiviti negara

F7

Memajukan sistem pengangkutan awam

F8

Memajukan sektor perdagangan

 

 

F9

Meningkatkan taraf  hidup rakyat 

F10

Meningkatkan imej negara

F11

Meningkatkan kemajuan negara

F12

Meningkatkan ketamadunan negara

 

A4

 ASPEK KESAN BURUK                              

 

-

Tugasan soalan ialah meminta calon  mengemukakan jawapan kesan buruk yang akan atau telah berlaku kepada masyarakat dan negara.  

 

 

-

Calon boleh mengemukakan jawapan dengan cara negetifkan bank jawapan “kesan baik umum atau kesan baik ekonomi”.

Contoh jawapan : - Perpaduan antara kaum terjejas.

                                   - Politik negara tidak stabil.

 

 

-

Terdapat 3 kategori  soalan dan jawapan kesan buruk

i)  Kesan buruk  secara umum  

ii) Kesan  buruk  ekonomi

iii) Kesan  buruk  spesifik

 

DISEDIAKAN OLEH:

ABDULLAH MAMAT

SMK SERI NILAM, KUALA TERENGGANU