I.

ASPEK KESAN BURUK  (JAWAPAN UMUM )

CONTOH SOALAN KESAN BURUK JAWAPAN SECARA UMUM

1

Apakah kesan terhadap negara sekiranya rakyat tidak mendapat pendidikan yang sempurna?                                                                                         [SPM 2011]                                                                                                                   

 

 

2

Jelaskan kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak memiliki semangat nasionalisme yang tinggi                                                                                                           [SPM 2012]                                                                                                                                                                                                              

 

 

BANK JAWAPAN KESAN BURUK SECARA UMUM

 

 

 

F1

Perpaduan antara kaum akan terjejas

F2

Keamanan  dalam negara tergugat

F3

Keharmonian dalam masyarakat  merosot

F4

Politik menjadi tidak stabil

F5

Kedaulatan negara terancam

F6

Akhlak  masyarakat  merosot

F7

Pembangunan negara   terbantut

F8

Imej negara merosot

F9

Maruah  negara tergadai

F10

Kegiatan jenayah  semakin meningkat 

 

   SOALAN PENGUKUHAN ASPEK CIRI-CIRI BURUK (JAWAPAN UMUM)

1

Nyatakan tiga kesan sekiranya masyarakat Malaysia mengamalkan amalan jahiliah

                                                                                                                                 [SPM 2013]                                                                                                                                                                                                               

 

 

2

Pada pendapat anda, apakah kesan  sekiranya dasar luar negara tidak mantap?

 (boleh digabungkan kesan baik umum dan kesan baik ekonomi            [SPM JUN  2014]                                                                         

 

 

3

Jelaskan kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak mementingkan  sikap toleransi antara kaum.

 

 

II.

ASPEK KESAN BURUK  (JAWAPAN EKONOMI )

 

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KESAN BURUK JAWAPAN EKONOMI

1

Nyatakan kesan sekiranya negara kita tidak  mementingkan bidang pertanian             

 

 

2

Jelaskan  kesan sekiranya negara kita tidak mengutamakan bidang perindustrian.

 

BANK JAWAPAN KESAN BURUK EKONOMI

 

 

 

F1

Ekonomi negara merosot

F2

Pendapatan negara merosot

F3

Eksport negara berkurangan

F4

Peluang pekerjaan semakin berkurangan

F5

Taraf hidup rakyat merosot

F6

Pembangunan negara terjejas

F7

Pasaran ke luar negara terjejas

F8

Kemajuan negara tergugat

F9

Imej negara merosot

F10

Pelaburan dalam negara merosot

F11

Ketamadunan negara merosot

 SOALAN PENGUKUHAN ASPEK KESAN BURUK (JAWAPAN EKONOMI)

 

1

Kemerosotan bidang perdagangan antarabangsa menjejaskan kemajuan negara.

Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.              

 

 

2

Jelaskan kesan kemelesetan  ekonomi  dunia  kepada sesebuah negara. 

 

II.

ASPEK KESAN BURUK  (JAWAPAN SPESIFIK )

 

   CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KESAN BURUK LEBIH SPESIFIK 

Adakah globalisasi merupakan satu ancaman terhadap negara kita?

Berikan pendapat anda.          

 

(Sekiranya pendirian “YA” jawapannya kesan buruk spesifik)

F1

Peyebaran maklumat negetif

F2

Penyebaran maklumat palsu

F3

Maklumat tidak ditapis

F4

Penyebaran filem pornografi

F5

Merosakkan akhlak remaja

F6

Kadar jenayah meningkat

F7

Negara menjadi mundur

F8

Imej negara tercemar

F9

Menjejaskan perpaduan antara kaum

F10

Ketamadunan negara tergugat

 

 

Apakah kesan dwiekonomi terhadap masyarakat tempatan?                            [SPM 2014]           

(kesan buruk pada penduduk peribumi)

 

F1

Hidup dalam kemiskinan

F2

Hidup dalam kemunduran

F3

Kekal dalam ekonomi sara diri

F4

Rakyat tempatan  ditindas

F5

Mundur dalam pendidikan

F6

Kurang berilmu pengetahuan

F7

Tidak maju dalam bidang ekonomi

F8

Ketamadunan masyarakat  tempatan terjejas

 

Adakah  kedatangan warga asing ke negara kita mendatangkan keburukan?        

 

(Sekiranya pendirian “YA” jawapannya kesan buruk spesifik)     

F1

Kadar jenayah meningkat

F2

Pengaliran wang keluar negara

F3

Peluang pekerjaan penduduk tempatan terjejas

F4

Menjejaskan hak penduduk tempatan

F5

Wabak penyakit mudah berlaku

F6

Bilangan warga asing semakin ramai

F7

Wujud kawasan setinggan

F8

Ketenteraman awam terjejas

F9

Politik tidak stabil

F10

Imej negara merosot

F11

Keharmonian negara tergugat

 

Adakah kemajuan perbandaran di negara kita telah mendatangkan keburukan?  

Berikan  pendapat  anda.            

 

(Sekiranya pendirian “YA” jawapannya kesan buruk perbandaran)     

F1

Kemusnahan alam sekitar

F2

Peningkatan suhu alam sekitar

F3

Menggalakkan budaya lepak

F4

Peningkatan kadar jenayah

F5

Gejala sosial meningkat

F6

Gaya hidup mementingkan diri sendiri

F7

Wujud petempatan setinggan

F8

Kekurangan tenaga kerja di desa

F9

Kos sara hidup meningkat

F10

Runtuhnya semangat kejiranan

 

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang akan berlaku sekiranya Malayan Union terus dilaksanakan di Tanah Melayu?.                                             

(kesan buruk pada penduduk peribumi)

 

F1

Sultan hilang kuasa 

F2

Melenyapkan kuasa politik orang Melayu

F3

Orang Melayu kehilangan warisan bangsa

F4

Agama Islam tidak akan menjadi agama rasmi negara

F5

Orang Melayu hidup dalam kemunduran     

F6

Kepimpinan negara dikuasa oleh bukan Melayu

F7

Orang Melayu akan mundur dalam pendidikan

F8

Orang Melayu mundur dalam bidang ekonomi 

F9

Ketamadunan bangsa Melayu tergugat

F10

Ketuanan Melayu tidak dapat dikekalkan

 

DISEDIAKAN OLEH:

ABDULLAH MAMAT

SMK SERI NILAM, KUALA TERENGGANU