KEMENTERIAN Pendidikan (KPM) telah mengeluarkan Garis Panduan Pengurusan Pembukaan Semula Sekolah sebagai rujukan apabila sekolah dibuka kelak.

Garis panduan tersebut disediakan kepada pegawai bahagian di KPM, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan pentadbir serta guru di sekolah tentang pengurusan sekolah dengan mengambil kira langkah-langkah bagi mengawal penularan jangkitan penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19).

Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama dengan surat pekeliling ikhtisas, surat siaran dan arahan serta peraturan berkaitan yang sedang berkuat kuasa dan yang akan dikeluarkan dari semasa ke semasa.

Garis panduan ini terpakai kepada semua sekolah rendah dan sekolah menengah termasuk Kolej Vokasional dan Kolej Tingkatan Enam di bawah KPM dan Institusi Pendidikan Swasta (IPS) yang berdaftar dengan KPM.

Sekolah yang berdaftar dengan agensi kerajaan yang lain, sekolah persendirian dan institusi pendidikan yang tidak berdaftar dengan KPM juga disarankan merujuk garis panduan ini.

Garis panduan ini ialah dokumen induk yang perlu dirujuk bagi pengoperasian institusi pendidikan. Sebarang tambahan atau perubahan maklumat akan dijadikan tambahan (annex) kepada dokumen ini.

Objektif garis panduan ini adalah untuk memastikan

1) Pengurusan sekolah dan asrama dapat berlaku dengan lebih teratur dan lancar.

2) Keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah diutamakan semasa mereka berada di sekolah dan asrama; dan

3) Proses PdP berlaku dalam keadaan selamat.

 

Artikel berkaitan:

Garis panduan pembukaan semula sekolah diedarkan mulai hari ini