GURU memastikan empat perkara berikut iaitu:

1) Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) seperti yang digariskan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999: Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran.

2) Melaksanakan PdP yang bersesuaian dengan kesediaan murid dan situasi semasa.

3) Mengingatkan murid untuk sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan penjarakan sosial.

4) Memaklumkan pentadbir sekolah jika terdapat murid yang bergejala.

Artikel berkaitan:

Garis panduan pembukaan semula sekolah diedarkan mulai hari ini

Sekolah bakal dibuka…KPM sediakan garis panduan penting sebagai rujukan

Ketahui tiga perkara yang perlu dipatuhi oleh Pengurusan Institusi Pendidikan Swasta (IPS)