Ruang tamu adalah ruang yang paling santai dalam rumah kita.

Di ruang ini tempat kita berkumpul, bergurau-senda dan menonton televisyen.

Mari kita belajar perkataan Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab untuk perkakas di ruang tamu.