Terdapat TIGA jenis pemboleh ubah yang perlu ditentukan oleh murid di dalam soalan Kertas 2 iaitu:

  • pemboleh ubah manipulasi
  • pemboleh ubah bergerak balas
  • pemboleh ubah dimalarkan

Berikut adalah contoh bentuk item soalan pemboleh ubah yang perlu calon UPSR ambil maklum:

 

Perkongsian oleh,

Guru Sains SK Seri Pantai, Alor Setar, Cikgu Ruzi

TIP MENARIK:

Cikgu ini kongsi rahsia skor markah mengikut seksyen soalan bahasa Inggeris penulisan UPSR

Tip akhir menjelang UPSR, guru ini kongsi rahsia cemerlang dalam penulisan bahasa Melayu

Guru ini kongsi 10 panduan skor A subjek bahasa Melayu UPSR

'Kata kuncinya adalah hafal formula' - Ini peringatan penting cikgu Matematik kepada calon UPSR