Buat ibubapa boleh amalkan bacaan ini ketika anak menghadapi peperiksaan.

Sahih: Dikeluarkan oleh al-Tarmizi dalam Sunannya-hadis no:1899 (Kitab al-Birr wa al-Shalah, Bab berkenaan keutamaan pada keredhaan ibubapa) dan ia dinilai sahih oleh al-Albani dalam Silsilah
al-Ahadits al-Shahihah-hadis no: 515.