A

ASPEK CIRI  BURUK (JAWAPAN UMUM)

 

CONTOH SOALAN ASPEK CIRI-CIRI BURUK (JAWAPAN UMUM)

 

Keruntuhan sesebuah tamadun   berlaku dengan dalam sejarah dunia.

Mengapakah keadaan itu terjadi?                             

 

       BANK JAWAPAN ASPEK CIRI-CIRI BURUK (JAWAPAN UMUM) 

F1

Tidak mempunyai pemimpin berwibawa

F2

Merosot ilmu pengetahuan

F3

Tidak wujud keamanan dalam negara

F4

Tidak wujud perpaduan antara kaum

F5

Tidak mempunyai pentadbiran yang mantap

F6

Merosot bidang ekonomi

F7

Politik tidak stabil

F8

Berlaku perebutan kuasa

F9

Berlaku rusuhan antara kaum

F10

Kelemahan pasukan tentera

 

SOALAN PENGUKUHAN ASPEK CIRI-CIRI BURUK (JAWAPAN UMUM) 

1

Selain daripada politik tidak stabil, apakah faktor  keruntuhan ketamadunan sesebuah negara?                                                                                               

 

 

2

Mengapakah kegemilangan  ketamadunan sesebuah negara  tidak dapat dikekalkan?

Berikan penjelasan anda.

 

B

ASPEK CIRI-CIRI  BURUK (JAWAPAN  SFESIFIK)

 

CONTOH  SOALAN

Huru-hara berlaku di banyak negara yang mengamalkan sistem demokrasi kini.

Pada pendapat anda mengapakah huru-hara tersebut berlaku?               (SPM K3 2014)            

 

                       CIRI BURUK YANG ADA DALAM NEGARA   

F1

Kurang kefahaman tentang demokrasi

F2

Kebebasan rakyat yang  melampau

F3

Ancaman daripada negara luar

F4

Kebajikan  rakyat tidak terbela

F5

Wujud parti politik perkauman

 

 

F6

Tidak mempunyai pemimpin berwibawa

F7

Tidak wujud perpaduan antara kaum

F8

Kemerosotan dalam bidang ekonomi

F9

Keadaan politik tidak stabil

F10

Pentadbiran negara tidak cekap

F11

Rakyat kurang semangat patriotisme

 

 

CONTOH  SOALAN

Mengapakah negara kita mudah dijajah oleh penjajah Barat?

                             ATAU

Mengapakah perjuangan  pembesar  tempatan menentang British menemui kegagalan?             

 

 

                        CIRI BURUK YANG ADA DALAM NEGARA 

F1

Kelemahan pemimpin tempatan

F2

Rakyat tidak bersatu padu

F3

Tidak mempunyai tentera yang kuat

F4

Kekurangan ilmu  peperangan

F5

Tiada kerajaan yang kuat

F6

Mudah ditipu oleh penjajah

F7

Tidak mempunyai strategi berkesan

F8

Tidak wujud perpaduan antara rakyat dengan pemimpin

F9

Tidak mempunyai senjata moden

F10

Tidak membuat perancangan yang rapi

 

CONTOH SOALAN

Terdapat sebilangan rakyat Malaysia yang tidak meyakini mutu barangan buatan Malaysia.

Pada pendapat anda mengapakah keadaan itu berlaku?               

 

CIRI YANG BURUK YANG ADA  PADA INDIVIDU / KELEMAHAN BARANGAN TEMPATAN

F1

Barangan tempatan  dianggap kurang kualiti

F2

Menganggap barangan luar sangat berkualiti

F3

Tidak mempunyai semangat patriotik

F4

Bangga dengan barangan buatan luar

F5

Mempunyai pandangan negetif  terhadap barangan tempatan

F6

Teknologi barangan tempatan masih rendah

F7

Jenama barangan tempatan kurang popular

F8

Kurang promosi barangan tempatan

 

DISEDIAKAN OLEH:

ABDULLAH MAMAT

SMK SERI NILAM, KUALA TERENGGANU