PERINGKAT  MENILAI

A3

ASPEK  KESAN BAIK                                  

 

-

Soalan paling popular dikemukakan dalam peperiksaan SPM 2014

 

 

-

Petanda soalan aspek ini, biasanya pada soalan ada perkataan  “mengapakah, kebaikan,  kepentingan,  faedah, manfaat, sesuai, kesan  dan  “sebab”

 

 

-

Kebanyakan soalan yang berlainan boleh diberi jawapan yang sama

 

 

-

Terdapat juga soalan yang memerlukan jawapan yang khusus / spesifik berdasarkan tugasan soalan.

 

 

-

Terdapat 3 kategori  soalan dan jawapan kesan baik-baik

i)  Jawapan kesan baik  (jawapan umum)

ii) Jawapan kesan baik  (jawapan ekonomi)

iii) Jawapan kesan baik jawapan spesifik (Jawapan kesan baik berdasarkan

    tugasan soalan.)         

 

 

-

Boleh menggunakan perkataan “mengukuhkan, mengekalkan, meningkatkan, memajukan, mewujudkan, melahirkan dan meluaskan” pada permulaan ayat.    

I.

ASPEK KESAN BAIK  (JAWAPAN UMUM)

     

 

 CONTOH SOALAN

1

Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu mempertahankan negara kita daripada dijajah?                                                               (SPM 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

2

Mengapakah pengagihan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri dilakukan?                                                                 (SPM 2012)                                                                                                                                          

 

 

3

Berdasarkan pengetahuan anda, terangkan kebaikan amalan demokrasi dalam sesebuah negara                                                                     (SPM 2013)                                                                                                                           

 

BANK JAWAPAN KESAN BAIK SECARA UMUM

F1

Mengukuhkan perpaduan antara kaum

F2

Mewujudkan keharmonian dalam masyarakat

F3

Mengekalkan keamanan dalam negara

F4

Mewujudkan Politik  yang stabil

F5

Melahirkan pemimpin berwibawa

F6

Mewujudkan pentadbiran yang licin

F7

Memajukan ekonomi negara

F8

Mengekalkan kedaulatan negara

F9

Meningkatkan imej negara meningkat

F10

Meningkatkan  maruah bangsa

F11

Meningkatkan ketamadunan bangsa

F12

Melahirkan masyarakat berakhlak mulia

  CATATAN:  Fakta boleh dihuraikan untuk mendapat markah tambahan

 

Soalan pengukuhan aspek ciri-ciri baik (jawapan umum) 

1

Jelaskan kesan sekiranya masyarakat kita mengamalkan kehidupan yang mematuhi  perundangan Islam                                                                       [6 markah]      (SPM U 2013)

 

 

2

Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan.

Mengapakah sistem tersebut sesuai  dilaksanakan di negara kita?  [2 markah]  (SPM 2014)                                                                                                                 

 

 

3

Jelaskan kebaikan pengamalan ciri-ciri  kepimpinan Khulafa al-Rasyidin sekiranya diamalkan oleh pemimpim-pemimpin dunia masa kini.                     [2 markah]    (SPM 2014) 

 

 

4

Adakah pelaksanaan Sistem  Ahli memberi kebaikan kepada masyarakat tempatan

Berikan penjelasan anda                                                                  [6 markah]     (SPM 2014)

   (Sekiranya pendirian “ya” jawapannya kesan baik)

 

 

5

Sifat terpuji Nabi Muhammad SAW  sangat  perlu kita contohi untuk mencapai kecemerlangan dalam kehidupan.

Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.

 

 

6

Perlembagaan yang mantap asas kekuatan negara.

Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.   

      (Catatan: Semua soalan di atas walaupun ada jawapan spesifik dalam peraturan pemarkahan tetapi  boleh diberi jawapan yang hampir sama)

 

DISEDIAKAN OLEH:

ABDULLAH MAMAT

SMK SERI NILAM, KUALA TERENGGANU