PENGESANAN ASPEK SOALAN KBAT

 

1.

Sebagai seorang pelajar, apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW  dari Kota Makkah ke Madinah?

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

2.

Kegiatan ekonomi pertanian masih dianggap penting kepada pembangunan sesebuah negara.

Buktikan kebenaran pernyataan  tersebut.

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

3.

Pengamalan sifat keperibadian Nabi Muhammad SAW membentuk masyarakat Malaysia yang gemilang.

Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.    

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

4.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah kegemilangan tamadun Islam yang diasaskan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah tidak dapat dikekalkan?     

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

 

 

5

Pada pandangan anda, bagaimanakah keadaan sesebuah negara jika undang-undang diabaikan       

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

6

Sebagai generasi muda, bagaimanakah peranan anda supaya  kemerdekaan  negara dapat dikekalkan?        

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

7

Jelaskan kesan sekiranya sesebuah negara mengabaikan kemajuan dalam bidang pertanian.         

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

8

Dewasa ini gejala sosial dalam kalangan remaja Islam semakin meningkat.

Mengapakah keadaan tersebut berlaku.

Berikan cadangan untuk mengatasi keadaan tersebut.               

 

 

ASPEK________________________________________________

     

 

9

Pada pendapat anda, apakah faktor yang menyumbang kepada kejayaan Rom dalam bidang seni bina.             

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

10

Golongan remaja di negara kita tidak berminat menceburi dalam bidang pertanian

Mengapakah keadaan tersebut berlaku?

Berikan cadangan anda untuk mengatasi menarik golongan tersebut.              

 

 

ASPEK______________________________________________

     

 

11

Pada pandangan anda, apakah faktor yang membawa kejayaan kepada orang Melayu dalam perjuangan menentang Malayan Union?          

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

12

Sebagai warganegara yang berpegang teguh kepada prinsip keamanan sarwajagat, berikan alasan mengapa perlunya mengelakkan negara terlibat dalam peperangan?           

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

13

Generasi muda merupakan penentu kepada jatuh bangunnya sesuatu tamadun.

Sebagai generasi muda apakah peranan anda bagi memastikan kelangsungan ketamadunan  negara kita?             

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

 

14

Terdapat segelintir rakyat Malaysia yang suka menyentuh perkara sensitif  melibatkan kaum lain

Apakah kesan sekiranya pelakuan ini dibiarkan berterusan?             

 

 

ASPEK_________________________________

     

DISEDIAKAN OLEH:

ABDULLAH MAMAT

SMK SERI NILAM, KUALA TERENGGANU