15

Kepimpinan berwibawa   meningkatkan ketamadunan negara

Buktikan kebenaran pernyataan ini.            

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

16

Mengapakah  warisan tinggalan sejarah sesebuah negara perlu dipelihara dan dipulihara.

Berikan penjelasan anda.

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

17

Pembangunan ketamadunan sesuatu bangsa seharusnya selari antara jasmani dan rohani.

Mengapakan usaha tersebut perlu dilaksanakan?         

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

18

Sekiranya anda merupakan pemimpin tempatan di Sarawak pada ketika itu, apakah tindakan anda untuk menentang penyerahan tersebut?            

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

19

Jelaskan cadangan anda untuk menangani masalah lambakan warga asing secara berkesan.            

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

20

Adakah  kemasukan pendatang asing ke Malaysia mendatangkan  kebaikan kepada negara.

Berikan pendapat anda.           

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

21

Pada pandangan anda, bagaimanakah Malaysia dapat menjadi pusat pendidikan yang cemerlang?            

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

22

Kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk memajukan sistem pendidikan negara.

Sejauh manakah usaha tersebut berkesan untuk meningkatkan ketamadunan bangsa dan negara Malaysia.            

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

23

Pihak kerajaan telah mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menambah baik mutu perkhidmatan pengangkutan awam.

Mengapakah usaha-usaha  tersebut dilaksanakan?             

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

24

Mengapakah konsep pakatan murni perlu diamalkan dalam kehidupan masyarakat Malaysia.             

 

 

ASPEK_________________________________

     

 

DISEDIAKAN OLEH:

ABDULLAH MAMAT

SMK SERI NILAM, KUALA TERENGGANU